Algemeen

Basiscomputercursus voor senioren in De Vaert


Beste senioren, we gaan weer (bij voldoende deelname) starten met een nieuwe basiscomputercursus op de vrijdagochtend van 10-12 uur
Wat wordt er o.a. uitgelegd :
Computer aan/uit-zetten, laden en werking
Aansluiten op WiFi
Gebruik internet en zoeken met Google
E-mailen (verzenden-ontvangen)
Maken van mappen en sub-mappen
Foto´s/afbeeldingen : opslaan in mappen en bijvoegen bij de email.
Totaal 14 lessen van 2 uur
Cursus vereisten :
U zorgt zelf voor een vrij nieuwe laptop met windows 10
Er wordt van u verwacht dat u voldoende thuis oefent.
Voor een senioren-cursusboek zorgen wij.

Opgave bij Sabinje Corstjens (06- 44 34 94 75) of Piet Wolters (541768)
|Doorsturen