Algemeen

Belangrijk bericht van Sinterklaas!!!


Beste grote en kleine kinderen van Montfort

Sinds jaar en dag komt Sint Nicolaas ieder jaar weer naar Montfort waar dit met iedereen groots gevierd wordt. Alle kinderen vanaf 0 jaar totdat ze de basisschool verlaten krijgen altijd een heerlijke grote zak snoep van ons. Aansluitend bezoeken wij dan de oudere hulpbehoevende mensen en zieke mensen van Montfort die verblijven in een bejaardenhuis, verzorgingstehuis of ziekenhuis.
Tot vorig jaar kregen wij hiervoor een lijst met adressen aangereikt. Helaas is dit vanaf dit jaar verandert vanwege de wet op de privacy en hebben wij geen adressen meer van de oudere mensen van Montfort die elders verblijven. Derhalve dat Sint Nicolaas op jullie als hechte gemeenschap een beroep doet.

Kent u iemand of weet u iemand die in het bejaardenhuis, verzorgingstehuis of ziekenhuis (op 18 november) verblijft dan hadden wij graag het adres zodat wij deze op zondag 18 november aanstaande met een bezoek van zwarte piet kunnen vereren die hen namens Montfort een attentie brengt. Jullie kunnen dit doorgeven via mail, limburgsesint@gmail.com, of middels een briefje in een gesloten enveloppe te deponeren op Hoogstraat 6 t.a.v. Sint Nicolaasstichting Montfort. Uiterste inleverdatum is maandag 12 november. Met de gegevens zal discreet worden omgegaan.
Laten we er allemaal voor zorgen dat we de ouderen niet vergeten !!!!

Tot 18 november.

Sinterklaas en zijn zwarte pieten
|Doorsturen