Algemeen

Stichting A


J.M.
(Algemene Jeugdbeweging Montfort)

ST. MAARTEN

Op zaterdag 10 november vieren wij Sint Maarten. Om 18.30uur
begint de St. Maartensviering in de kerk. Tijdens de viering zullen de
kinderen van de basisschool het St. Maarten toneelstuk opvoeren.
Aansluitend lopen we samen met onze muziekverenigingen naar
Kasteel Montfort. Het Sint Maartenvuur wordt daar aangestoken! Hier
kan iedereen chocomel (€0,50) en wafels (€0,50) kopen en natuurlijk
krijgen alle kinderen wat lekkers!
|Doorsturen