Teeltadviseur Flevoland, Chicogrow BV

Door careerjet.nl
CeresRecruitment bv - Montfort, Limburg - Adviseren en optimaliseren van teelt, opslag en trek van witlof Akkerbouwers adviseren in alle facetten van de witlofteelt, zoals perceel- en rassenkeuze, teelttechnische begeleiding op het gebied van gewasbescherming en bemesting, groeimonitoring, rooigeschiktheidsbepaling, e...
|Doorsturen